Uhrovec a Alexander Dubček

20,00  s DPH

Uhrovec a Alexander Dubček

Reprezentačná publikácia bola vydaná roku 2021 pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka. Zachytáva základné informácie z histórie a zo súčasnosti obce, približuje život a dielo významných rodákov a osobností, kultúrne pamiatky a pamätihodnosti obce a mikroregiónu Uhrovská dolina.

V prvom rade sa však sústreďuje na základné informácie o detstve, dospievaní, rodinnom, pracovnom a politickom živote Alexandra Dubčeka. Ponúka tiež podrobne spracovaný životopis, ocenenia, ktoré mu boli udelené doma i v zahraničí, filmovú, divadelnú a dokumentárnu tvorbu o ňom, ako aj zoznam mincí, poštových známok a medailí, ktoré sa spájajú s jeho menom.

Category:

Popis

Uhrovec a Alexander Dubček

Reprezentačná publikácia bola vydaná roku 2021 pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka. Zachytáva základné informácie z histórie a zo súčasnosti obce, približuje život a dielo významných rodákov a osobností, kultúrne pamiatky a pamätihodnosti obce a mikroregiónu Uhrovská dolina. V prvom rade sa však sústreďuje na základné informácie o detstve, dospievaní, rodinnom, pracovnom a politickom živote Alexandra Dubčeka.

Ponúka tiež podrobne spracovaný životopis, ocenenia, ktoré mu boli udelené doma i v zahraničí, filmovú, divadelnú a dokumentárnu tvorbu o ňom, ako aj zoznam mincí, poštových známok a medailí, ktoré sa spájajú s jeho menom. Dokumentuje zrealizované súťaže, semináre, výstavy a podujatia organizované na pamiatku Alexandra Dubčeka. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a našimi ambasádami v zahraničí sa podarilo skompletizovať textový a fotografický materiál, ktorý obsahuje súpis zahraničných pamiatok, pamätníkov, sôch, búst, pamätných tabúľ, ale aj škôl, námestí a parkov nesúcich Dubčekovo meno. Uvedený materiál bol doplnený o podobné informácie zo Slovenska.

Svoje spomienky na Alexandra Dubčeka a príspevky do publikácie poskytli rodinní príslušníci (synovia MUDr. Pavol Dubček a Ing. Milan Dubček, vnuk Peter Alexander Dubček) i osobní priatelia a spolupracovníci Alexandra Dubčeka (prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc., doc. JUDr. Pavel Pollák, CSc., prof. Guido Gambetta, doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, PhDr. Milan Šišmiš st.), predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a starostka obce Uhrovec Ing. Zuzana Máčeková. Veríme, že zdokumentované a doposiaľ nepublikované informácie a fotografie zaujmú a budú prínosom pre všetkých čitateľov.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1 kg