Tradičný odev Turca

15,00  s DPH

Publikácia Tradičný odev Turca vznikla na základe odborného spracovania zbierkového fondu a dokumentačných fondov Slovenského národného múzea v Martine.Autor : PhDr. Mojmír Benža, PhD. Rozsah 160 strán. Formát B5. Väzba V8 (tvrdá väzba)

Category:

Popis

Tradičný odev Turca

Na tému tradičného odevu v Turci bolo doteraz napísaných len niekoľko článkov a odborných štúdií, ktoré sú pre bežného človeka často veľmi ťažko dostupné. O sprístupnenie takýchto poznatkov na jednom mieste sa pokúsil emeritný vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, PhDr. Mojmír Benža, PhD.
Publikácia Tradičný odev Turca vznikla na základe odborného spracovania zbierkového fondu a dokumentačných fondov Slovenského národného múzea v Martine a tiež využitia všetkej dostupnej odbornej literatúry. Je výsledkom spolupráce Slovenského národného múzea v Martine a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jej prípravu podporil aj vedecký projekt Od technológie k dekóru : etnologická perspektíva produkcie a význam veci, VEGA č. 2/0155/17, s garantom PhDr. Jurajom Zajoncom, CSc.
Publikácia predstavuje nielen významný prínos pre poznanie časti tradičnej kultúry Turca, ktorý je považovaný za biele miesto na folklórnej mape Slovenska, ale je tiež prínosom pre doplnenie obrazu tradičného odevu celého Slovenska.
Publikáciu vydalo Vydavateľstvo FOMI s.r.o. v rámci projektu Tradičný odev Turca, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Poďakovanie
Monografia Tradičný odev Turca vznikla najmä na základe zbierkového fondu a dokumentačného fondu Slovenského národného múzea v Martine a tiež využitia všetkej dostupnej odbornej literatúry. Záverečnú kapitolu by som však bez spolupráce s mnohými ľuďmi, ktorí pôsobia vo folklórnom hnutí v Turci, nenapísal. Rád by som sa preto aj touto formou poďakoval:

Monike Barabášovej z Martina, Alene Beňovej z Turian, Margite Bieleschovej zo Skleného, Valérii Červíkovej zo Šútova, Eve a Jozefovi Dudkovcom z Belej-
-Dulíc, Anne Fischerovej z Turčianskej Štiavničky, Lenke Knietlovej z Dubového,
Milanovi Kováčovi zo Sklabine, Petrovi Králičkovi z Martina, Viere
Kráľovej z Krpelian, Soni Krpelcovej z Martina, Michalovi Lašutovi z Martina,
Ľubomírovi Liskajovi z Turian, Vladimírovi Mihálikovi z Nolčova, Ivane Mišíkovej
z Martina, Gabriele Očkajovej z Turčianskych Teplíc, Kvetoslave Pacelovej
z Podhradia, Eve Palovčíkovej-Záthureckej z Martina, Ľudovítovi Pekarovi
z Martina, Nadežde Petrášovej z Vrútok, Eve Pollákovej z Bratislavy, Alene
Rusnákovej z Turian, Jánovi Rusnákovi z Turčeka, Hilde Steinhüblovej z Hornej
Štubne, Stanislavovi Talapkovi z Martina, Martine Zimeľovej z Bystričky
a Jane Žilovej z Blatnice.
Všetkým týmto patrí moje veľké ďakujem.
Mojmír Benža