Skladačka Ján KOLLÁR

1,80  s DPH

Skladačka Ján KOLLÁR

Popis

Skladačka Ján KOLLÁR

„Ai, zde leží zem ta, před okem mým selzy ronícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev.” (J. Kollár z diela: Slávy dcera)

Ján Kollár. Kňaz, básnik, politik, spisovateľ, jazykovedec, archeológ…

Skladačka s vreckovými rozmermi v štyroch jazykových mutáciách (SR, AJ, DE,RU) Vám ponúka stručný prierez života jedného z najvýznamnejších tvorcov ideí všeslovanskej vzájomnosti. Skladačku dopĺňa fotodokumentácia portrétu, sochy, rodného domu, interiéru pamätných izieb, domov a tvorby ako aj miesto posledného odpočinku Jána Kollára.