Pexeso a.v. Evanjelických artikulárnych kostolov na Slovensku

3,00  s DPH

Pexeso a.v. Evanjelických artikulárnych kostolov na Slovensku

Category:

Popis

Naše drevené kostoly v Zozname svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom zasadnutí v kanadskom Quebecu 7. 7. 2008 schválil návrh Slovenskej republiky na zápis “Drevených kostolov slovenskej časti Karpatského oblúka” do Zoznamu svetového dedičstva.

Drevené kostoly sú v poradí siedmou slovenskou pamiatkou, ktorá figuruje na zozname UNESCO. Ide o evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku a  kostol v Istebnom je jednou z najvzácnejšich kultúrno-historických pamiatok Oravy.

Kostol v Hronseku

Drevený artikulárny evanjelický kostol v Hronseku neďaleko Banskej Bystrice začali stavať 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 stavbu dokončili. Postaviť kostol v priebehu jedného roka bolo jednou zo základných podmienok článku (artikuly), ktorá povoľovala stavbu evanjelického chrámu. Stanovovala tiež, že chrám musel byť celý z dreva, postavený bez použitia kovových prvkov, nesmel mať vežu ani vchod priamo z ulice. Kostol v Hronseku má 30 okien a pôdorys kríža. Je 8 metrov vysoký, 26 metrov dlhý a 11 metrov široký. Stĺpy v záhlaví kostola sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové. Na dolnej časti chórov je vyrezávaný ornament v podobe lipového listu, symbolu slovanského povedomia.

Kostol v Leštinách

Artikulárny evanjelický drevený kostol pochádzajúci z rokov 1688 -1689 sa nachádza priamo v obci. Dal ho postaviť Jób Zmeškal, kapitán hradnej stráže na Oravskom zámku a prvý vicišpán v Dolnom Kubíne. Interiér zdobí barokový oltár s polychrómovanou drevorezbou zo začiatku 14. storočia. Bohato zdobená je i kazateľnica zo začiatku 18. storočia. Zaujímavé sú aj patronátne lavice, v ktorých sedávali zámožní páni z okolia. Pokrstili tu jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov – P. O. Hviezdoslava.

Drevený kostol v Kežmarku

Evanjelický drevený artikulárny kostol je pýchou Kežmarku. V roku 1985 bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Podľa dávneho nariadenia museli kežmarskí evanjelici svoj kostol vybudovať mimo mesta. Pristavili ho v roku 1717 k staršej kamennej sakrálnej stavbe z roku 1593, ktorá dnes vytvára jeho sakristiu. Na stavbu prispeli aj veriaci z Nemecka. Finančne pomohli aj protestanti zo severnej Európy, švédsky aj dánsky kráľ nariadili pre tento účel urobiť vo svojej krajine zbierky. Túto jedinečnú drevenú stavbu z tisu a červeného smreka postavili bez použitia jediného kúska kovu. Umelecky veľmi cenný je kostolný organ s drevenými píšťalami. V roku 1719 ho zostrojil majster Vavrinec Čajkovský.

Drevený kostol v Istebnom

Drevený artikulárny kostol v Istebnom je jednou z najvzácnejšich kultúrno-historických pamiatok Oravy.Bol postavený v prvej polovici 18.storočia a jeho patrónom je sv. michal. Kostol je zdobený vzácnymi historickými maľbami, nachádza sa v ňom i raritný drevený kalich, ktorý má pripomínať staré časy, kedy bol oravský ľud materiálne chudobný, ale duchom bohatý. V kostole sa dodnes slúžia bohoslužby.