Výstava Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav

výstava

– výtvarno-architektonické a grafické riešenie výstavy ,,Pavol Országh Hviezdoslav“ realizovaná v dvoch miestnostiach Galérie literatúry a umenia, spoločne aj v priľahlom chodbovom priestore v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice –  výtvarno-architektonické a grafické riešenie výstavy – interaktívne časti pre mladších návštevníkov /pexeso, puzzle, magnetky/ – výtvarno-architektonické riešenie digitálnej verzie výstavy – tvorba grafického návrhu kľúčového vizuálu k propagačným materiálom a katalógu v 2 jazykových mutáciach

Pavol Országh Hviezdoslav